MgA. Leoš Suchan

*1989, Tábor (Czech Republic)

Lives and works in Prague

Education:

 

2011 - 2016 Academy of Fine Arts in Prague, Studio of painting (Prof. Zdenek Beran, Prof. Michael Rittstein)

2010 - 2011 Faculty of Fine Arts, Brno University of Technology, Studio of painting (Doc. MgA. Petr Kvicala)

 

Selected exhibtions:

 

Solo:

 

2017 “Fake“ Gallery Dolmen, Prague

2017 Gallery “U Klicperu“, Hradec Kralove

2016 Paintings Squared, Gallery “Na Milade“, Prague

2016 Gallery U Kunstatu, Prague

2016 Second wave, Gallery Litera, Prague

2015 New wave, Gallery Litera, Prague

2014 Disruption, Gallery U Kunstatu, Prague

2014 People and levels, Water tower Gallery, Tabor

2013 People and levels, Transparent Gallery, Prague

2012 Bookshop and gallery Bastion, Tabor

 

Group:

 

2018 The Columbia Threadneedle Prize, Mall Galleries, London (UK)

2017 Reflexion durch weitergang, Alina Art Gallery, Chemnitz (DE)

2017 Atribut, JCejka Gallery, Prague

2017 Art Prague, Kafka´s House, Prague

2016 69. Art Salon, City museum, Policka

2016 Vanity Fair (AVU Graduates), Trade Fair Palace (National Gallery in Prague), Prague

2016 Exit, Bishop's Palace, Hradec Kralove

2016 Art Prague, Kafka´s House, Prague

2015 Near Miss, Gallery Josef Liesler, Kadan

2013 2 Painters + 1 Graphic, Gallery 2+1, Bechyne

2012 Last, Gallery Navrátil, Prague

2012 Students and graduates, studio of Prof. Zdeňka Berana, Museum, Strakonice

2011 Studio of painting III, Theatre Reduta, Brno

2009 Place of intersection, Theatre Reduta, Brno

Vzdělání:

 

2011 - 2016 Akademie výtvarných umění v Praze, Ateliér malířství (Prof. Zdeněk Beran, Prof. Michael Rittstein)

2010 - 2011 Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, Ateliér malířství (Doc. MgA. Petr Kvíčala)

 

Výběr z výstav:

 

Samostatné:

 

2017 “Fake“, Galerie Dolmen, Praha

2017 Galerie u Klicperů, Hradec Králové

2016 Obrazy na druhou, Galerie na Miladě, Praha

2016 Galerie U Kunštátů, Praha

2016 Druhá vlna, Galerie Litera, Praha

2015 Nová vlna, Galerie Litera, Praha

2014 Narušení, Galerie U Kunštátů, Praha

2014 Lidé a hladiny, Galerie Vodárenská věž, Tábor

2013 Lidé a hladiny, Transparent Galerie, Praha

2012 Malé formáty, Antikvariát a galerie Bastion, Tábor

 

Kolektivní:

 
2018 The Columbia Threadneedle Prize, Mall Galleries, Londýn (UK)

2017 Reflexion durch weitergang, Alina Art Galerie, Chemnitz (DE)

2017 Atribut, Galerie JCejka, Praha

2017 Art Prague, Kafkův Dům, Praha

2016 69. Umělecký salon, Městské muzeum a galerie, Polička

2016 Vanity Fair (Diplomanti AVU), Veletržní palác (Národní galerie), Praha

2016 Výjezd, Biskupský palác, Hradec Králové

2016 Art Prague, Kafkův Dům, Praha

2015 Těsně Vedle, Galerie Josefa Lieslera, Kadaň

2013 2 Malíři + 1 Grafik, Galerie 2+1, Bechyně

2012 Poslední, Galerie Navrátil, Praha

2012 Studenti a absolventi ateliéru Prof. Zdeňka Berana, Muzeum středního Pootaví, Strakonice

2011 Výstava Ateliéru malba III, Divadlo Reduta, Brno

2009 Místo průniku, Divadlo Reduta, Brno